...

Regulamin sklepu internetowego Jomix

Część 1: Warunki ogólne

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy „Jomix” dostępny pod adresem internetowym jomix.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez Jolantę Książczak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Jomix Jolanta Książczak” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP 8211259006
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów oraz do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • Regulamin napisaliśmy zgodnie z rozdziałem 3. Ustawy o prawach konsumenta.

§ 2

Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy pod adresem internetowym jomix.pl
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 3. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Jomix Jolanta Książczak”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze  NIP 8211259006, będąca właścicielem Sklepu.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Umowa sprzedaży – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zawarta na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, za pośrednictwem Sklepu.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży wybranych przez klienta Produktów.
 10. Konto – utworzone za pomocą formularza rejestracji, bezpłatne konto Klienta w Sklepie. W Koncie Klient może edytować swoje dane i informacje na swój temat, przechowywane przez Sprzedawcę.
 11. Ilekroć w Regulaminie będzie mowa o nas, oznacza to właściciela i pracowników Sklepu.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Możesz porozumiewać się z nami za pomocą poniższych adresów i numerów:
  1. Adres fizyczny: 11-go Listopada 61,  08-140 Mordy
  1. Adres poczty elektronicznej (e-mail): x.jomixx@gmail.com
  1. Numer telefonu: 511-111-676

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, potrzebujesz:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Sklepu internetowego z Twoim urządzeniem i infrastrukturą techniczną.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta, jednak dokonanie zamówienia bez posiadanego Konta wymaga podania danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. Konto jest bezpłatne.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty składają się ceny Produktów oraz koszt dostawy (w tym opłaty za pakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której jesteś informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Wystarczy wypełnić formularz rejestracji dostępny na stronie Sklepu.
 2. Możesz w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu opłat, usunąć Konto. Wystarczy, że napiszesz do nas stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej podany w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia i zawierania Umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia Zamówienia:
  1. zaloguj się w Sklepie lub załóż konto (nieobowiązkowe)
  1. wybierz Produkty, a następnie kliknij przycisk „Do koszyka” lub równoznaczny;
  1. jeśli chcesz skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji, wpisz w formularz zamówienia niezbędne dane;
  1. wybierz jeden z dostępnych sposobów płatności i opłać zamówienie.
 2. Z chwilą złożenia Zamówienia następuje Umowa sprzedaży.
 3. Potwierdzenie złożenia Zamówienia i dalsze informacje o jego realizacji będziesz otrzymywać drogą elektroniczną na adres podany podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta.
 4. Koszty dostawy Produktów (w tym opłaty za pakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane na stronach Produktów oraz w trakcie składania Zamówienia.
 5. Masz możliwość zapłaty:
  1. za pośrednictwem bramek płatniczych u zewnętrznych operatorów,
  1. przelewem na numer konta bankowego,
  1. przy odbiorze towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem.
 6. Jeśli wybierzesz elektroniczną formę zapłaty, zostaniesz przekierowany na stronę operatora. Odpowiedzialność za poprawne dokonanie transakcji ponosi w tym przypadku operator płatności.
 7. Jeśli wystąpią problemy z płatnością w bankowościach elektronicznych lub bramkach płatniczych, poinformuj nas. Postaramy się pomóc w rozwiązaniu problemu.
 8. Szczegółowe informacje o płatnościach, wysyłaniu i dostawie Produktów  zawiera dokument (link) Warunki dostawy, będący częścią Regulaminu.

§ 8

Warunki odstąpienia od umowy

 1. Jako Konsument możesz odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania Produktów od przewoźnika. Aby tego dokonać, wyślij do nas oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej lub adres fizyczny podany w §3.
 2. Wzór odstąpienia od umowy, zgodny z Załącznikiem nr 2 Ustawy o prawach konsumenta, znajdziesz na końcu niniejszego regulaminu jako Załącznik nr 1.
 3. Szczegółowe informacje o dokonywaniu zwrotu produktów zawiera dokument Warunki zwrotów i reklamacji (link), będący częścią Regulaminu.

§ 9

Reklamacja i gwarancja

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są nowe.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu, masz prawo do reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację możesz zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane w §3  Regulaminu.
 4. Szczegóły dotyczące procedur reklamacji zawiera dokument Warunki zwrotów i reklamacji (link), będący częścią Regulaminu.

§ 10

Dane osobowe w Sklepie

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Twoje dane osobowe zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli wyrazisz dobrowolnie zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
  1. przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki,
  1. podmioty realizujące płatności w Sklepie internetowym.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupów w Sklepie.
 5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Znajdziesz je w swoim Koncie klienta na stronie Sklepu.
 6. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o plikach cookies zawiera dokument (link) Polityka Prywatności, będący częścią Regulaminu.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie poinformujemy Cię drogą elektroniczną, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Klient i Sprzedający zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Część 2: Warunki płatności oraz dostawy, zwrotu i reklamacji

I
Płatności

 1. Masz możliwość dokonania płatności:
  1. za pośrednictwem bramek płatniczych u zewnętrznych operatorów,
  2. przelewem na numer konta bankowego,
  3. przy odbiorze towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem.
 2. Jeśli wybrałeś płatność elektroniczną (przelewem bankowym lub bramką płatniczą u zewnętrznego operatora):
  1. zostaniesz przekierowany na stronę banku lub operatora płatności. Odpowiedzialność za poprawne dokonanie transakcji ponosi w tym przypadku operator płatności;
  2. zobowiązany jesteś dokonać płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  3. gdy wystąpią problemy z płatnością, poinformuj nas. Postaramy się pomóc w rozwiązaniu problemu.
 3. Jeśli wybrałeś płatność za pobraniem, zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

II
Dostawa

 1. Dostawa Produktów o łącznej wartości poniżej 200zł (w tym zapakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe), jest odpłatna.
 2. Szczegółowe koszty i możliwe formy dostawy:
  1. Inpost Kurier (przy płatności z góry): 15 zł
  2. lub Paczkomat (przy płatności z góry): 12 zł
  3. Inpost Kurier (przy płatności za pobraniem): 19 zł
  4. lub Paczkomat (przy płatności za pobraniem): 16zł
 3. Termin wysłania zamówionych Produktów określony jest na stronie każdego z Produktów.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach wysyłki, terminem wysłania jest najdłuższy spośród terminów podanych na stronach zamówionych Produktów.
 5. Termin dostawy Produktów jest zależny od przewoźnika.
 6. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 7. Wszystkie niezgodności otrzymanych Produktów należy zgłaszać Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres podany w Regulaminie Sklepu w §3, aby zgłosić reklamację.
 8. Reklamacji podlegają fabryczne usterki towaru, nie wykryte podczas kontroli w firmie oraz ewentualne błędy Sprzedawcy podczas wysyłki.
 9. Podstawą do wymiany towaru bądź zwrotu gotówki jest wypełniony formularz zwrotu zakupionego towaru. Formularz ten przesyłamy po wcześniejszym zgłoszeniu informacji o wadzie bądź chęci zwrotu towaru.

III
Zwroty

 1. Jako Konsument możesz odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania Produktów od przewoźnika. Aby tego dokonać, wyślij do nas oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres poczty elektronicznej lub adres fizyczny podany w §3 Regulaminu.
 2. Wzór treści oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zgodny z Załącznikiem nr 2 Ustawy o prawach konsumenta, znajdziesz w Załączniku nr 1 w Regulaminie Sklepu.
 3. W ciągu 14 dni od przesłania nam oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wyślij do nas zwracane Produkty na adres Sprzedawcy podany w §3 Regulaminu.
 4. W ciągu tych samych 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia do Ciebie zakupionych Produktów, z poniższymi zastrzeżeniami:
  1. nie zwrócimy dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany w Sklepie;
  2. nie zwrócimy środków, dopóki nie otrzymamy zwracanych przez Ciebie Produktów;
  3. środki zwrócimy na numer konta podany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  4. ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, również jeśli ze względu na swój charakter Produkty nie mogły zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  5. odpowiadasz za zmniejszenie wartości Produktów, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 6. Nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeśli przedmiotem zakupu były Produkty przygotowane według Twojej specyfikacji (ubrania szyte na miarę, na specjalne zamówienie). Szczegółowe warunki zakupu, dostawy i zwrotu takich Produktów są ustalane indywidualnie pomiędzy Sprzedającym i Konsumentem.

IV
Reklamacje

 1. W Sklepie Jomix oferujemy odzież, którą sami projektujemy i szyjemy. Wszystkie Produkty są nowe.
 2. Jeśli otrzymasz Produkt posiadający wady fabryczne, masz prawo do reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację możesz zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane w §3  Regulaminu.
 4. W treści reklamacji należy zawrzeć:
  1. zwięzły opis wady,
  2. okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia,
  3. dane osoby zgłaszającej reklamację oraz
  4. informacje, po których odnajdziemy w naszej bazie Twoje Zamówienie (np. numer Zamówienia, data i nazwisko zamawiającego).
 5. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, ustosunkujemy się do reklamacji i ustalimy wspólnie z Tobą dalsze kroki postępowania reklamacyjnego. Odpowiedź otrzymasz w takiej samej formie, w jakiej zgłosiłeś reklamację.
 6. Gdy już uznamy reklamację, dokonamy wymiany Produktu – po otrzymaniu zwrotu wadliwego Produktu wyślemy do Ciebie nowy Produkt na nasz koszt.
Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.